CRM@MIT


Ključni faktor tržišnog uspeha u svakom preduzeću je pridobivanje novih klijenata i povećanje prodaje kod postojećih klijenata.
Sveobuhvatno rešenje CRM@MIT obezbeđuje upravljanje odnosa sa klijentima sa efikasnom podrškom procesa planiranja i izvođenja marketinških i prodajnih aktivnosti te posleprodaje postojećim klijentima. Integracija sa MIT Orkestrom omogućava celovit uvid u poslovanje sa pojedinačnim klijentima in produktima.
Zbog samog izgleda korisničnog okruženja, koje podseća na poznate Microsoft alate, upotreba je jednostavna a može se koristiti u desk-top načinu ili preko weba.
Moguća je i integracija sa drugim ERP sistemima.

Glavne koristi CRM@MIT:
• Jednostavno evidentiranje dogovora sa vašim partnerima i obaveštavanje saradnika
• Saradnicima i sebi ćete moći brzo dodeliti daljnje zadaće sa klijentom
• Pravovremena (avtomatska) opozorenja na vaše buduće zadaće
• Brzo i jednostavno organizovanje sastanka sa saradnicima preko Koledara
• Avtomatizirno slanje pozivnica na seminare i prodajne prezentacije i praćenje odziva
• Prikladno rešenje za službena putovanja – unos dogovora sa partnerima preko web aplikacije direktno na sastanku ili u hotelu
• Celovit uvid u poslovanje sa pojedinim klijentom i sa pojedinim produktima

CRM_MIT