BI@MIT


Rukovodstvu za uspešno vođenje treba brz i jednostavan uvid u poslovanje preduzeća.
Sistem poslovne inteligencije BI@MIT je efikasan deo informacionoga sistema MIT Orkestar, koji je izrađen na najmodernijoj Microsoft platformi. Omogućava integrisano gledište na ciljeve preduzeća i razumevanje njegovih izazova. U BI@MIT pripremljeni su prilagođeni izveštaji o uspehu poslovanja preduzeća kako bi rukovodstvo moglo donositi važne odluke na osnovu konkretnih podataka.

Glavne koristi poslovne inteligencije BI@MIT:
• Jednostavna je za upotrebu i daje brze rezultate
• Ne dopušta pogrešne interpretacije informacija
• Omogućava vezanje strategije preduzeća u merljive ciljeve i time povezivanje rezultata sa strateškim ciljevima
• Monitoring i poređenje rezultata sa planovima
• Donošenje odluka na osnovu rezultata

BI_MIT2